NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ ĐÚNG HOẶC SAI CÓ GIẢI THÍCH (TIẾP)


51. Cổ phần phổ thông do cổ đông sáng lập đăng ký mua, nhưng mua không hết, công ty có quyền bán tự do ra ngoài công ty.
52. Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần bao gồm tất cả các cổ đông.
53. Công ty cổ phần X là công ty con của công ty TNHH 1 thành viên B do nhà nước đầu tư chiếm 65% vốn điều lệ. Chủ tịch công ty B có quyền bổ nhiệm con trai mình làm người đại diện phần vốn tại công ty X và có thể là giám đốc công ty X.
54. Thành viên công ty TNHH phải là những đối tượng không bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 13 Luật doanh nghiệp 2005.
55. Thành viên hợp danh không thể đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh của một công ty hợp danh khác trong mọi trường hợp.
56. Cổ đông phổ thông (CĐPT) không được trực tiếp rút vốn của mình trong công ty cổ phần.
57. Tất cảc các thành viên của công ty hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật của công ty để thực hiện các hoạt động của công ty.
58. Giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức, K chuyển chuyển nhượng cổ phần của mình cho L và thoả thuận L là người có quyền nhận cổ tức thì L sẽ là người có quyền nhận cổ tức.
59. Khi một thành viên không thực hiện đúng tiến độ góp vốn, các thành viên sáng lập phải cùng nhau liên đớí chịu trách nhiệm trong việc cùng nhau góp vốn mà thành viên đó cam kết.
60. Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên phải là một tổ chức có tư cách pháp nhân.
61. Nợ thuế Nhà nước thì Nhà nước là chủ nợ có bảo đảm.
62. Khi có tranh chấp thương mại phát sinh, nguyên đơn (người khởi kiện) có quyền tự do lựa chọn nộp đơn đến toà án hoặc trọng tài thương mại để yêu cầu giải quyết tranh chấp.
63. Cán bộ công chức không thể là thành viên công ty TNHH.
64. Cổ phần của công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng trong mọi trường hợp.
65. Công ty Nhà nước sau khi cổ phần hoá vẫn tiếp tục hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước nếu Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
66. Với mọi doanh nghiệp khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh ngay.
67. Chủ doanh nghiệp tư nhân không thể đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh trong mọi trường hợp.
68. Thành viên góp vốn không được phép tham dự và biểu quyết trong cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty hợp danh.
69. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp luôn rơi vào tình trạng tổng tài sản nợ lớn hơn Tổng tài sản có.
70. Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết mọi tranh chấp thương mại.
71. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên với tư cách là một cá nhân không được phép ký hợp đồng kinh doanh với chính công ty TNHH 1 thành viên do mình làm chủ sở hữu.
72. Một cá nhân có thể góp vốn vào công ty TNNH bằng cách góp cổ phần mà cá nhân đó nắm giữ tại một công ty cổ phần.
73. Chủ doanh nghiệp tư nhân khi thành lập doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang DNTN mà mình định thành lập.
74. Thành viên công ty TNHH khi tặng vốn góp của mình tại công ty cho con nuôi thì người con nuôi đó đương nhiên trở thành thành viên công ty TNHH.
75. Tất cả cổ đông của công ty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ của công ty cổ phần.
76. Trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các cổ đông sáng lập công ty cổ phần phải bắt buộc mua ít nhất 20% cổ phần phổ thông trong tổng số vốn điều lệ.
77. Thành viên trong công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
78. Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty.
79. Khi một bên không tự nguyện thi hành quyết định trọng tài thì hiệu lực của quyết định trọng tài cần phải được Toà án có thẩm quyền công nhận.
80. Doanh nghiệp một chủ là loại hình chịu trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh.
81. Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết mọi tranh chấp thương mại khi các bên tranh chấp có thoả thuận trọng tài.
82. Mọi cổ đông đều có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần.
83. Công ty TNHH tiếp nhận thêm thành viên mới luôn làm tăng (thay đổi) vốn điều lệ của công ty.
84. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
85. Điều lệ công ty cổ phần B quy định chỉ cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số CPPT có quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông trong trường hợp hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông.
86. Theo luật DN 2005 Mọi cá nhân đều có quyền góp vốn, quản lý doanh nghiệp trừ cán bộ công chức.
87. Trong công ty cổ phần mọi cổ đông đều có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác (như một loại hàng hoá).
88. Khi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên hợp danh đó đương nhiên trở thành thành viên hợp danh của công ty đó.
89. Tất cả cổ đông của công ty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ của công ty cổ phần.
90. Giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức, K chuyển chuyển nhượng cổ phần của mình cho L và thoả thuận L là người có quyền nhận cổ tức thì L sẽ là người có quyền nhận cổ tức.
91. Mọi tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp.
92. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên được tự do chuyển nhượng phần góp vốn cho nhau
93. Luật phá sản 2004 được áp dụng đối với mọi loại hình doanh nghiệp
94. Chỉ Tòa kinh tế tòa án nhân dân cấp tỉnh mới có quyền giải quyết tranh chấp kinh danh thương mại.
95. Thỏa thuận biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là bắt buộc đối với mọi quan hệ hợp đồng phát sinh trong hoạt động kinh doanh.
96. Giai quyết tranh chấp kinh doanh là biện pháp hữu hiệu để hạn chế các rũi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh.
97. Công ty cổ phần được phát hành mọi loại cổ phần theo quy định của pháp luật
98. Dấu hiệu để nhận biết mọi chủ thể có phải là chủ thể kinh doanh/ thương nhân hay không là chủ thể đó có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay không.
99. Tài sản dùng trong mọi hoạt động của các doanh nghiệp đều phải
chuyển quyền sở hữu
100.Chủ thể kinh doanh chỉ là thương nhân

Advertisements

42 phản hồi

 1. thay cau 70 la dung .thi minh gthich the nao la hop ly

  • sai em, chỉ những tranh chấp được gọi là tranh chấp KD-TM có thỏa thuận giải quyết bằng Trọng tài thì mới thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài TM

 2. Thay oi cho e hoi:
  cau 31 sai. Vi khi thanh lap,cac co dong sang lap phai cung nhau nam giu it nhat 20% so co phan pho thong duoc quyen chao ban cua cong ty. Em giai thich nhu vay dung ko ha thay.
  May e ko viet co dau dc nen thay co dich nha hihi

  • 1. Trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các cổ đông sáng lập công ty cổ phần phải bắt buộc mua ít nhất 20% cổ phần phổ thông trong tổng số vốn điều lệ.
   câu này sai, em đọc khoản 1 điều 84 ldn 2005

 3. Cau 39 dung hay sai. Vi sao thay

  • 39. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh trong quan hệ pháp luật hợp đồng dân sự phát sinh dựa trên cơ sở có hành vi thực tế xảy ra.
   tl: tn bồi thường thiệt hại dựa trên 4 điều kiện, e đọc trang 84,85 bài giảng chuẩn

 4. thay oi cau 45,46 tra loi,giai thich sao vay thay

  • 45. Chủ doanh nghiệp tư nhân không thể đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh trong mọi trường hợp.
   46. Khi doanh nghiệp không trả được các khoản nợ đến hạn chủ doanh nghiệp có thể tiến hành làm các thủ tục giải thể doanh nghiệp.
   tl: câu 45, vẫn được nếu các thành viên hd của công ty hợp danh đồng ý
   46. đây là dấu hiệu dn lâm vào tình trạng phá sản, chứ ko phải giải thể dn

 5. t oi c54 sai cho nao vay t?

  • 54. Thành viên công ty TNHH phải là những đối tượng không bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 13 Luật doanh nghiệp 2005.
   sai, vì k2 dd13 là những đối tượng bị cấm thành lập, quán lý doanh nghiệp, còn là thành viên góp vốn vẫn được

   • cho em hỏi : trong luật chỉ cấm cán bộ,viên chức nhà nc tham gia thành lập, quản lý DN, ko đề cập tới góp vốn. vậy có bị cấm ko?

   • vẫn cho phép góp vốn bạn1

 6. t oi! c59 sai vj khi ma thanh vien ko gop von dung tien do thi thanh vien do phaj chiu trach nhiem va nghia vu doi voi dn do phai ko

  • 59. Khi một thành viên không thực hiện đúng tiến độ góp vốn, các thành viên sáng lập phải cùng nhau liên đớí chịu trách nhiệm trong việc cùng nhau góp vốn mà thành viên đó cam kết.
   câu này có trả lời trong bài rồi, em tìm giúp nhé!

 7. t giai thich giup e c62,63 voi

  • 62. Khi có tranh chấp thương mại phát sinh, nguyên đơn (người khởi kiện) có quyền tự do lựa chọn nộp đơn đến toà án hoặc trọng tài thương mại để yêu cầu giải quyết tranh chấp.
   63. Cán bộ công chức không thể là thành viên công ty TNHH.
   tl: 62. việc gửi đến đâu phải do cả 2 bên thoả thuận chứ
   63. có thể là thành viên góp vốn!

 8. khi mot to chuc ca nhan co the gop von vao mot cong ty nao do thi to chuc, ca nhan co co phaj la thanh vien of cty do ko t?

 9. thay. cho e hoi luat pha san dn ko ap dung cho loai hinh dn tu nhan, cty tnhh phai ko t?

  • 1- Các doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng Luật Phá sản doanh nghiệp bao gồm:

   a) Doanh nghiệp Nhà nước;

   b) Doanh nghiệp của tổ chức chính trị xã hội;

   c) Doanh nghiệp tư nhận;

   d) Công ty trách nhiệm hữu hạn;

   đ) Công ty cổ phần;

   e) Doanh nghiệp có một phần vốn đầu tư nước ngoài;

   g) Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài;

   h) Hợp tác xã;

 10. con doi voi c95 thi cac bien phap dam bao thuc hien hop dong do co bat buoc ko t?

 11. viec giai quyet tranh chap kinh doanh no giup doanh ngjep han che dc rui ro trong kinh doanh dung ko t?

 12. con c98 nua?t giup e

 13. t gt dum em cau 58

 14. thay oi, cho em hoi: cau 51 la sai phai khong thay? thay gai thich cho em voi

 15. thay oi, o cau 33 sai
  vi giam doc dn tu nhan la nguoi dai dien theo phap luat cua doanh nghiep, phai khong thay?

 16. cau 72 sai vi; cty tnhh khong co phat hanh co phieu, nen khong the nhan von gop bang co phan dc. phai khong thay?

  • nếu cổ phần đó được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu, cố phiếu là giấy tờ có giá (được coi là một tài sản khi góp vốn) thì điều này là đúng em

 17. thay oi, giua tu doanh nghjep va tu cong ty co khac nhau khong thay?

  • nói chung khái niêm công ty và doanh nghiệp có khác nhau, công ty thì có thể do cá nhân tổ chức làm chủ sở hữu, còn doanh nghiệp (như DNTN chỉ do cá nhân làm chủ sở hữu) người ta không gọi doanh nghiệp cổ phần mà gọi là công ty cổ phần (công ty đối vốn với sự tham gia góp vốn mua cổ phần của nhiều người)
   công ty thì chịu TNHH trong kinh doanh còn DNTN thì ngược lại

 18. a c cho e hoi neu mot cty co phan gom 7 thanh vien ,trong do 6 thanh vien da gop du so von dieu le quy dinh con lai mot thanh vien moi dong dc 50% so von .vay lieu thanh vien do co bi xa thai ko?vi sao?

 19. sao co may cau hoi e ko thay cau tl vay thay

 20. thầy cho e hỏi với ạ , công ty TNHH Y mua 1 phần mềm từ kĩ sư tin học A, và sử dụng phần mềm này vào tài sản góp vốn vào công ty cổ phần B . việc góp vốn này có phù hợp với quy định hiện hành không ? vì sao ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: