NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG 0R SAI LUẬT KINH TẾ CẦN GIẢI THÍCH CHO KHOÁ 10K


1. Tên doanh nghiệp phải được viết bằng Tiếng Việt.
2. Thành viên trong công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
3. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân bởi lí do không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
4. Tất cả công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên phải có kiểm soát viên
5. Quyết định của Trọng tài thương mại nếu các bên tham gia tranh chấp không đồng ý có thể yêu cầu Toà án giải quyết lại.
6. Vốn pháp định là mức vốn mà các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định.
7. Mọi cổ đông đều có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần.
8. Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
9. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh trong quan hệ pháp luật hợp đồng dân sự phát sinh dựa trên cơ sở có hành vi thực tế xảy ra.
10. Trong công ty đối vốn, địa vị của thành viên góp vốn được quyết định bởi trình độ và uy tín của họ trên thương trường.
11. Vốn Điều lệ là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập ra doanh nghiệp.
12. Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên phần vốn góp của các thành viên được chuyển nhượng tự do.
13. Khi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên hợp danh đó đương nhiên trở thành thành viên hợp danh của công ty.
14. Tất cả cổ đông của công ty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ của công ty cổ phần.
15. Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty.
16. Thành viên trong công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
17. Tất cả cổ đông của công ty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ của công ty cổ phần
18. Trong thời gian thế chấp tài sản, tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp giữ.
19. Khi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên hợp danh đó đương nhiên trở thành thành viên hợp danh của công ty đó.
20. Quyết định của Trọng tài thương mại nếu các bên tham gia tranh chấp không đồng ý có thể yêu cầu Toà án giải quyết lại.
21. Với mọi doanh nghiệp khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh ngay.
22. Chủ doanh nghiệp tư nhân không thể đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh trong mọi trường hợp.
23. Thành viên góp vốn không được phép tham dự và biểu quyết trong cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty hợp danh.
24. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp luôn rơi vào tình trạng tổng tài sản nợ lớn hơn Tổng tài sản có.
25. Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết mọi tranh chấp thương mại.
26. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên với tư cách là một cá nhân không được phép ký hợp đồng kinh doanh với chính công ty TNHH 1 thành viên do mình làm chủ sở hữu.
27. Một cá nhân có thể góp vốn vào công ty TNNH bằng cách góp cổ phần mà cá nhân đó nắm giữ tại một công ty cô phần.
28. Chủ doanh nghiệp tư nhân khi thành lập doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang DNTN mà mình định thành lập.
29. Thành viên công ty TNHH khi tặng vốn góp của mình tại công ty cho con nuôi thì người con nuôi đó đương nhiên trở thành thành viên công ty TNHH.
30. Tất cả cổ đông của công ty cổ phần đều có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ của công ty cổ phần
31. Trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các cổ đông sáng lập công ty cổ phần phải bắt buộc mua ít nhất 20% cổ phần phổ thông trong tổng số vốn điều lệ.
32. Thành viên trong công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
33. Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty.
34. Trong trường hợp chủ Doanh nghiệp Tư nhân cho thuê doanh nghiệp thì mọi vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước pháp luật cũng chuyển sang bên thuê doanh nghiệp.
35. Doanh nghiệp một chủ là loại hình chịu trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh.
36. Vốn pháp định là mức vốn mà các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định.
37. Mọi cổ đông đều có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần.
38. Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty.
39. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh trong quan hệ pháp luật hợp đồng dân sự phát sinh dựa trên cơ sở có hành vi thực tế xảy ra.
40. Trong công ty đối vốn, địa vị của thành viên góp vốn được quyết định bởi trình độ bản thân và uy tín của họ trên thương trường.
41. Giải quyết vụ tranh chấp thương mại không thể thiếu sự hỗ trợ của Toà án .
42. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh luôn.
43. Các chủ thể kinh doanh lâm vào tình trạng phá sản sẽ bị tuyên bố phá sản.
44. Cán bộ công chức không thể là thành viên công ty TNHH.
45. Chủ doanh nghiệp tư nhân không thể đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh trong mọi trường hợp.
46. Khi doanh nghiệp không trả được các khoản nợ đến hạn chủ doanh nghiệp có thể tiến hành làm các thủ tục giải thể doanh nghiệp.
47. Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên là người duy nhất có thẩm quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên.
48. Công ty cổ phần X là công ty con của công ty TNHH 1 thành viên B do nhà nước đầu tư chiếm 65% vốn điều lệ. Chủ tịch công ty B có quyền bổ nhiệm con trai mình làm người đại diện phần vốn tại công ty X và có thể là giám đốc công ty X.
49. Trong mọi trường hợp khi có đơn kiện về tranh chấp thương mại gửi đến toà án thì toà án phải thụ lý giải quyết.
50. Thành viên hợp danh khi rút vốn và xoá tên trong công ty hợp danh thì sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ công ty phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.

(CÒN NỮA)

Advertisements

108 phản hồi

 1. thay cho em hoi cau 43,45,48 la dung hay sai

 2. 5,9,10,12 ,50 la sai dung ko thay

 3. t oi cho e hoi cau 48 giai thich ntn vay t?

 4. t oj c9 sai giai thich vay co dung ko t?: trach nhiem boi thuong thiet hai phat sinh trong quan he hoa dong dan su dua tren co so co hanh vi vi pham nghia vu dan su thuc te xay ra.

 5. c41 la dung phaj?ko thay? hay la toa an chi ho tro trong tai trong viec chi dinh trong tai vien thoi?

  • câu này đề ra chưa đủ ý, nên nó hiển nhiên sai, câu này phải là: Giải quyết vụ tranh chấp thương mại bằng tố tụng trọng tài không thể thiếu sự hỗ trợ của Toà án (như này thì đúng) .

 6. e giai?thich c49 ntn co day du chua thay?: sai. vi sau khi nhan duoc don kien va cac tai lieu kem theo thi toa phai xem xet vu an co thuoc tham quyen giai quyet cua toa an hay ko, va toa an thu ly vu an khi nguoi nop don kien nop cho toa an bien lai nop tien tam ung an phi..

  • lý do đơn giản thôi em, nếu các bên đã có thoả thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, thì khi gửi đơn đến toà án, toà án phải từ chối thụ lý

 7. thay oi, cau 50 sai, e giai thich the nay duoc khong thay; thanh vien hop danh chiu trach nhiem vo han, nen cac khoan no truoc do,ho phai chiu trach nhiem cung thanh toan mac du da rut von ra khoi cty.
  vi day la cac khoan no khi thanh vien do con o cty.

  • TVHD trong công ty hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới về các khoản nợ của công ty , nên những khoản nợ phát sinh trước thời điểm rút vốn T/V đó vẫn phải chịu trách nhiệm!

 8. thay oi, nhung cau dung khi tra loi co can giai thich vi sao dung khong thay.?

 9. thầy cho e hỏi? cau 3 d hay sai ,giải thích tn thầy

 10. thầy ah? câu 6 sai phải k thầy .thầy giải thích giùm e voi ah?

 11. thầy ah? câu 27 sai phải k thầy? giải thích tnao ah thầy?

  • Một cá nhân có thể góp vốn vào công ty TNNH bằng cách góp cổ phần mà cá nhân đó nắm giữ tại một công ty cô phần
   câu này đúng bởi cổ phần được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu và được xem là giấy tờ có giá nên được coi là tài sản góp vốn
   chỉ phải xem xét nếu cá nhân đó đang sở hữu là cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập thì phải xem xét đủ thời hạn 3 năm kể từ ngày thành lập công ty hay chưa?

 12. t cho e hỏi câu 31 sai. vì các cổ đông sáng lập cty phải cùng nhau nắm giữ 20% .đúng k th?

  • Trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các cổ đông sáng lập công ty cổ phần phải bắt buộc mua ít nhất 20% cổ phần phổ thông trong tổng số vốn điều lệ
   sai!ko bắt buộc phải có trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, theo quy định tại điều 84 các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% CPPT được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cty được cấp giấy CNĐKKD

 13. dạ th cho e hỏi caau34 đúng hay sai? gt tnao ah?

  • Trong trường hợp chủ Doanh nghiệp Tư nhân cho thuê doanh nghiệp thì mọi vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước pháp luật cũng chuyển sang bên thuê doanh nghiệp.
   Chủ sở hữu DNTN vẫn phải chịu mọi trách nhiệm nghĩa vụ liên quan đến doanh nghiệp khi cho thuê doanh nghiệp, trừ trường hợp có thoả thuận khác

 14. th cho e hoi cau 35 sai. vi nếu chủ của cty tnhh 1 tv là cá nhân thì chịu trách nhiệm hh phải k th?

 15. thay oi cau 13 sai thi gt ntn t

 16. thay cau 21,24 sai la vi sao

  • câu 21 có trả lời rồi, em cố tìm nhé
   câu 24. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là doanh nghiệp luôn rơi vào tình trạng tổng tài sản nợ lớn hơn Tổng tài sản có.
   sai vì dn lâm vào tình trạng phá sản không thanh toán được các khoản nợ khi chủ nợ đến hạn chứ ko phải tình trạng TTS nợ lớn hơn TTS có (vẫn có tài sản nhưng tài sản đó ko nằm trong tiền mặt, không thanh toán được nợ đến hạn)

 17. thầy cho em hỏi câu 19?giải thích như thế nào vậy thầy?

 18. t oi cau 51 sai hay dung? tai sao t?

 19. t giai thich gium e cau 53 t?

 20. t oi.cau 10 sai, thay giai thich jum e voi thay

 21. T. câu 56 hình như sai phải k thầy?nếu sai thì vi sao vậy t?

 22. thầy phân biệt đặc điểm cơ chế tổ chức hoạt động giữa các loại hình doanh nghiệp giùm em với,cảm ơn thầy nhiều,thầy làm nhanh giùm em với

 23. thầy ah .ngoài sở kế hoạch và đầu tư con có cơ quan nào có thể cấp giấy chứng nhận đăng ký kd ah?

 24. Thay a! Cau 99 saj gjaj thjk ntn ho? T? E cam on t!

 25. Cau 59,62,68,87,100 la dung faj ko thay.cau saj t gjaj thjk gjum e vs.cam on t!

  • 59. Khi một thành viên không thực hiện đúng tiến độ góp vốn, các thành viên sáng lập phải cùng nhau liên đớí chịu trách nhiệm trong việc cùng nhau góp vốn mà thành viên đó cam kết.
   sai có nhiều cách khác nữa như: kêu gọi thành viên mới góp đủ số vốn còn thiếu, các thành viên nộp thêm vốn…

 26. thay cau 21 gt the nao la dung t

  • 21. Với mọi doanh nghiệp khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh ngay.
   tl: sai vì đối với một số doanh nghiệp họ cần có thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh(ví dụ: kinh doanh gas thì cần có giấy chứng nhận phòng chống cháy nổ, kinh doanh ăn uống phải có giấy cn đảm bảo vệ sinh ATTP) họ mới được phép tiến hành việc kinh doanh!

 27. T oi. T chi cho e cach lam cau 59 ,60 voi.o trang may vay t?

 28. cau 58 sai hay dung thay ?thay gt gium e zoi

  • Giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức, K chuyển chuyển nhượng cổ phần của mình cho L và thoả thuận L là người có quyền nhận cổ tức thì L sẽ là người có quyền nhận cổ tức.
   trả lời: pháp luật quy định người chuyển nhượng vẫn là người nhận cổ tức dù có thỏa thuận!

 29. T,cau 71 t giai thich la phap luat k quy dinh nhu vay , minh chi giai thich nhu vay thoi a t?co gt j them nua k t

  • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên với tư cách là một cá nhân không được phép ký hợp đồng kinh doanh với chính công ty TNHH 1 thành viên do mình làm chủ sở hữu.
   pháp luật không cấm chủ sh ký hợp đồng với công ty do chính mình làm chủ sở hữu, e có thể giải thích như vậy!

 30. T oi.e giai thich cau 97 the nay,t xem roi sua giup e,cau nay dung vi ctcp duoc phat hanh rong rai co phieu va trai phieu,ma co phan la phan chia nho von dieu le cua cong ty,duoc the hien duoi hinh thuc co phieu cho nen cau nay dug.phai k t?

 31. T oi.cau 98,99 kho qua.t co the goi y giup e dc k th?

  • 98. Dấu hiệu để nhận biết mọi chủ thể có phải là chủ thể kinh doanh/ thương nhân hay không là chủ thể đó có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay không.
   99. Tài sản dùng trong mọi hoạt động của các doanh nghiệp đều phải
   chuyển quyền sở hữu
   câu 98 đúng vì thương nhân có dấu hiệu nhận biết là phải đăng ký kinh doanh
   câu 99: sai trong trương hợp đăng ky kinh doanh mà tài sản mà không đăng ký quyền sở hữu (như cổ phiếu) thì không phải chuyển quyền sở hữu

 32. cau 95 dung hay sai vì sao thay giải thich jum e với

 33. t oi cau 83 dung hay sai vi sao t?

 34. thay oj. doi voi doanh nghiep tu nhan thi khi thanh lap dn co can chuyen tai san cua minh sang tai san cua dn khong thay?

 35. T oi cho e hoi cau cuoi cung. Cau 100
  giai thich ntn vay t?

 36. T oi.cttnhh2tv muon chuyen nhuong von thi phai chao ban cho tat ca cac tv con lai trog bao nhieu ngay t?

 37. T oi.chuyen nhuong von gop trong cong ty hop danh nhu the nao a?t co the neu ngan gon giup e dc k t?

 38. T oi.nguoi dai dien cua cthd la ai vay t?t tra loi cac cau hoi trc khi di thi thay nhe.e cam on t

 39. t cho em hoi thành viên góp vốn và thành viên hợp danh của công ty hợp danh cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với nợ nghĩa vụ tài chính khác của công ty là đúng hay sai thầy?
  Sai e! Chỉ có TVHD mới phải liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty!

 40. thầy ơi cho e hỏi câu 8 sai phải k thầy. vì chủ doanh nghiệp tư nhân mới là đại diện theo pháp luật.Giám đốc có thể dc thuê bởi chủ doanh nghiệp

 41. thầy ơi giải thích cho e câu 2 với ạk

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: